Tyck till om nya bostäder på Tavelsjövägen

Illustration: Arkitektstudio Witte
Illustration: Arkitektstudio Witte

Nu har du chansen att tycka till om planerna på 70-80 nya bostäder utmed Tavelsjövägen i Årsta.

Samrådsmöte

Var: Årsta Folkets hus, Hjälmarsvägen 28.
När: Onsdagen den 6 mars klockan 17.30-19.30.

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktören Besqab fyra bostadshus med totalt cirka 70-80 nya bostäder på delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen. Tavelsjövägen planeras även att breddas för en ny trottoar och parkeringsplatser.

Nu går förslaget ut på samråd där du ges möjlighet att tycka till. 12 februari - 26 mars är samrådstiden, och onsdagen den 6 mars håller staden ett så kallat samrådsmöte i Årsta folkets hus. Då kan du se förslaget i sin helhet, ställa frågor och lämna synpunkter

Kan du inte komma på mötet?

Förslaget visas även på Årsta bibliotek och i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 2 under samrådstiden 12 februari 2019 - 26 mars 2019.

All information om planerna finns på www.stockholm.se/detaljplaner.

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget senast den 26 mars. Ange ärendets diarienummer 2017-06795 och skicka till: 

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm 

eller e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Här planeras de nya bostäderna.
Här planeras de nya bostäderna.

Läs mer om projektet

Uppdaterad