dcsimg

Stockholmshems byggarbetstider våren 2019

Stockholmshem byggarbeten på vardagar mellan kl 7.00-18.00 och på lördagar mellan kl 9.00-16.00. Mer störande arbeten kommer huvudsakligen att utföras på vardagar mellan kl 7.00-16.00. Arbetet utförs av entreprenören BTH Bygg.

Det blir buller från byggarbetsplatser, framförallt från transporter till och från området och när vi utför vissa arbeten. Våra entreprenörer följer Naturvårdsverkets allmänna råd om buller på byggarbetsplatser, NFS 2004:15, och i den mån det är möjligt kommer vi att vidta åtgärder för att minska störningar.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Stockholmshem på telefon 08-508390 00 eller epost@stockholmshem.se

Läs mer om Rosenlundsparken

Uppdaterad