Utökad bottenundersökning av Vinterviken

Stockholm stad har genomfört en ny bottenundersökning i Vinterviken. Denna undersökning gjordes både med ekolod och genom kamerainspektion av botten.

Filmerna visar att viken använts för att deponera flera olika typer av avfall. Materialet visade bland annat de oljefat och båtvrak som man lokaliserat innan, en bil, en cykel samt bildäck. Det hittades också två kärl av okänd typ längre ut i viken. Enligt rapporten från undersökningen är kärlen i dåligt skick och eventuellt tidigare innehåll är borta. Dessa nya kärl ligger utanför det planerade saneringsområdet. I dagsläget bedöms det att fynden inte påverkar saneringsprojektet i Vinterviken.

Vi arbetar nu med att gå igenom materialet för att se hur vi går vidare.

Läs mer om Vinterviken

Uppdaterad