Maria Aspmans Gata istället för Astrid Cleves Gata

Namnbyte på ännu ej byggd gata i Hagastaden.

Flera av gatorna i Hagastaden har fått namn efter kvinnliga föregångare inom utbildning, vetenskap, forskning, hälso- och sjukvård. Den ännu inte byggda gatan, Astrid Cleves Gata, får istället gatunamnet Maria Aspmans Gata. Maria Aspman 1865-1944, var lärare med specialisering inom naturvetenskapliga ämnen. Hon utvecklade ett skåp som pedagogisk hjälp i undervisningen. Det ”aspmanska skåpet” innehöll exempel på olika preparat, mineraler, uppstoppade djur med mera. Skåpet användes i folkskolans undervisning och vann 1904 pris vid världsutställningen i Saint Louis, USA.

Bakgrunden till namnbytet är Astrid Cleves engagemang i nazistiska organisationer och namnberedningen anser att det inte är lämpligt att uppkalla en gata efter henne.

Maria Aspmans Gata går över kommungränsen och namnbytet äger rum i både Solna och Stockholm. Det är ett beslut som fattats i de ansvariga politiska nämnderna i samförstånd i de båda kommunerna.

Läs mer om Hagastaden

Uppdaterad