Markundersökningar kring Bergholmsbacken

Under vecka 13 till 16 kommer undersökningar och provtagning att genomföras i området där projektet Bergholmsbacken planeras. Vecka 11 genomförs förberedande miljösonderingar inför arbetet.

Teknikkonsulter kommer att göra geotekniska och miljötekniska undersökningar i området. De använder sig av en borrvagn, en maskin som driver ner ett sonderingsstål i marken och tar upp prover för att man ska kunna undersöka jorden. Det är ett mobilt arbete, efter en provtagning rör man sig vidare med borrvagnen till nästa undersökningspunkt. Provtagningshålen man skapar fylls igen allteftersom.

Under vecka 16 kommer konsulterna att befinna sig på Rusthållarvägen där de kommer att behöva stänga av delar av vägen för att kunna arbeta fritt.

Därefter rör arbetet sig söderut och undersökningar görs vid Bergholmsskolan och Bergholms bollplan. Man fortsätter sedan längs grönområdet mellan Skarpnäcksvägen och Vinggatan för att till slut avsluta undersökningarna vid Skarpnäcks hundrastgård.

Arbetet beräknas hålla på till och med vecka 16.

Uppdaterad