dcsimg

Nu börjar vi arbeta i västra Rosenlundsparken

I april påbörjas stadens arbeten med att komplettera och förnya den västra delen av Rosenlundsparken. Parkområdet ska göras mer tillgängligt och få flera nya platser för lek och umgänge. Arbetet beräknas vara klart 2020.

Vid Rosenlundsparken på Södermalm växer ett nytt stadskvarter fram. I samband med att JM och Stockholmshem bygger nya bostadskvarter ska västra Rosenlundsparken rustas upp och kompletteras med nya platser för lek.

Vecka 13: Arbetsområdet stängslas in

Måndagen den 1 april stängs arbetsområdet av med byggstängsel. Rosa markering visar det område som stängslas in. Gång- och cykelvägen genom parken kommer att hållas öppen under hela produktionstiden, detsamma gäller gångbanan genom arbetsområdet. Vägarnas sträckning kan komma att ändras under arbetets gång.

Område 1, där den nya lekplatsen byggs, beräknas kunna öppnas upp i början av 2020.
Område 2 kommer att vara avstängt under hela produktionstiden.

Vecka 14-17: Träd och buskar tas bort

Innan anläggningen av den nya parken kan börja måste flera av de befintliga träden och buskarna tas bort. Dessa arbetet startar på måndagen den 8 april och beräknas vara klart i början på maj.

Sammanlagt kommer cirka 50 träd och buskar att tas bort inom arbetsområdet. Majoriteten av dessa är mindre träd med stammar som mäter 10-30 cm i diameter. Men även flera större träd kommet att fällas. Anläggningen av parken kräver omfattande markarbeten som inte kan utföras utan att träd först tas bort. Dessa markarbeten innefattar bland annat grundläggning för gångvägar och lekplatser samt justering av nivåskillnader för att säkra god tillgänglighet i området.

Träden och buskarna som tas bort kommer att ersättas i ett senare skede, sammanlagt kommer cirka 70 nya träd att planteras i parkområdet. Majoriteten av de nya träden planeras bli alar, men det blir även bland annat ekar, rönn, lönn och hasselbuskar. Ambitionen är att parkområdet återigen ska få en grön och lummig karaktär. Karaktären av större träd i parken bibehålls genom att nya träd som planteras är av större storlek.

Läs mer om Rosenlundsparken

Uppdaterad