dcsimg

Nu kan du tycka till om området kring Hässelbyverket

Hässelbyverket ska läggas ner och istället ska området bebyggas med bostäder. Nu kan du som bor eller vistas mycket i området berätta om hur du använder platsen genom att delta i Stockholms stads enkät.

Planeringen för de nya bostäderna är i ett tidigt skede och staden kommer att ha tillträde till området tidigast 2025.

Syftet med enkäten är att samla in kunskap om hur området kring kraftvärmeverket används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Det tar cirka 5–10 minuter att fylla i enkäten.

Svaren kommer att användas som underlag i arbetet med att planera för den nya bebyggelsen.

Enkäten hittar du här

Uppdaterad