dcsimg

Projektet Stadsmuseet nominerad till ROT-priset

Foto: Ryno Quantz

Projektet med att renovera och utveckla Stadsmuseet är nominerat till ROT-priset 2019. Det är fem bidrag som tävlar och vinnaren koras den 24 maj i Stockholmsrummet i Kulturhuset. Priset delas ut av Stockholms Byggmästareförening.

ROT-priset är ett årligt pris instiftat av Stockholms byggmästareförening år 1990. Priset har tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm.

Om projektet Stadsmuseet

I renoveringen av Stadsmuseet var målsättningen att ta bort spår från tidigare ombyggnationer och att öppna upp planlösningen genom att ta bort förbyggnader för fönster och omvandla kontorsrum till publika ytor. Dessutom var en förbättring av tillgängligheten central, liksom att göra en teknisk uppgradering i form av ny ventilation, nytt värmesystem och ny belysning.

Fastigheten är ett byggnadsminne, vilket har inneburit flera avvägningar när ny teknik skulle förenas med det gamla huset – här utgjorde installationen av den nya ventilationsanläggningen den största utmaningen. Hållbarhet har varit prioriterat i detta arbete, vilket bland annat inneburit att 94 procent av allt byggavfall har återvunnits och att byggnadens energiförbrukning har minskat med 50 KWh/kvm.

EXTERN WEBBPLATS: Nominerade till ROT-priset 2019

Läs mer om Stadsmuseet

Uppdaterad