dcsimg

Stadsmuseet öppnar 27 april

Stadsmuseet har genomgått en omfattande upprustning och har nu utvecklats till modern, flexibel och tillgänglig museibyggnad. Välkommen till invigningen av Stadsmuseet och återlanseringen av Stockholms historia den 27 april!

Igenmurade fönster har öppnats upp och väggar som stängt inne trapphus och delat upp salar har tagits bort. Under renoveringen av Stadsmuseet har den ursprungliga arkitekturen lyfts fram och nya ytor för besökare och utställningar har skapats. Tillgängligheten för museets alla besökare har förbättrats och likaså inomhusmiljön för både personal och utställningsföremål. En ny entré direkt från Ryssgården har öppnats upp och fasaden har fått ny puts.

Museet har även fått en ny utställning som berättar om Stockholms historia från 1520-talet fram till idag.

Detta och mycket mer kan du se den 27 april! Välkommen på invigningsfest!

Mer om invigningen på Stadmuseets webbplats. 

Läs mer om Stadsmuseet

Uppdaterad