dcsimg

Ny stadsdelspark vid Telefonplan

Grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen planeras bli en stadsdelspark. Nu har du möjlighet att hjälpa till att utveckla den.

Antalet invånare kring Telefonplan kommer att växa kraftigt framöver, och då också behovet av parker och grönområden. Staden planerar nu därför att utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Parken föreslås få namnet Teaterparken.

Parkytan sträcker sig från Lurparken i norr till Mellanbergsvägen i Söder och innehåller idag bland annat en amfiteater som används av Parkteatern. Framöver finns möjlighet för exempelvis öppna ytor för solbad, pulkaåkning, bollspel, hundrastning, fler lekplatser och en utveckling av dagens teaterscen för olika uppträdanden.

En viktig del i arbetet med att utveckla parken är att samla in så mycket förslag och åsikter som möjligt från er som bor och verkar i området. Därför kommer staden under våren att anordna fokusgrupper i form av parkpromenader där de som är intresserade får vara med och tycka till. Just nu är promenaderna fullbokade, vi meddelar om det skulle bli platser lediga på Teaterparkens webbsida.

Under våren kommer det även finnas en webbenkät på Teaterparkens webbplats, och lördagen den 11 maj blir det parkfest med uppträdanden och möjlighet att lämna förslag. 

Teaterparken planeras stå färdig under 2022.

Såhär sträcker sig grönområdet som nu planeras utvecklas till park.

Läs mer om projektet

Uppdaterad