Tyck till om nya bostäder och lokaler för handel i Husby centrum

Nya hus i Husby.
Planerade byggnader längs med Edvard Griegsgången sedda från gångbron över Oslogatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.

Nu kan du ge synpunkter på stadsbyggnadskontorets förslag om nya bostäder och lokaler för handel i Husby centrum och kvarteret Ålesund.

Förslaget innebär en utveckling av flera fastigheter vid Husby centrums två tunnelbaneuppgångar med nya bostäder och lokaler för handel. Dessutom ingår en förnyelse av centrumstråket och torgytorna.

Till och med den 26 april kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Se illustrationer, läs mer om förslaget, samrådet och öppet hus på projektsidan.

Uppdaterad