dcsimg

Bostäder i Söderholmen beslutade

Illustration bostäder Kvarter A, vy från parken Bild: Arkitema

Kommunfullmäktige fattade den 8 april beslut om 300 nya bostäder i Vårberg. Projektet Söderholmen är en av detaljplanerna inom Fokus Skärholmen och innebär utöver bostadsrätter en 7-spels konstgräsplan och att två förskolor och en skola byggs ut. Gator, park- och grönområden rustas upp och stråket mellan Vårbergs centrum och Johannesdalsbadet utvecklas.

Mer än bostäder

Inom projektområdet byggs Söderholmsskolan ut med ny idrottshall och större skolgård. Två förskolor byggs ut och en 7-spels konstgräsplan skapas. Vi bygger om och rustar upp gator samt park- och grönområden, exempelvis Johannesdals badplats. Vi utvecklar stråket mellan Vårbergs centrum och Johannesdalsbadet så att det upplevs som tryggt, trafiksäkert och välgestaltat.

Mer om projektet

Uppdaterad