dcsimg

Färdigställande vid Stjernströms väg

Illustration över området.
Illustrationsplan för Stjernströms väg

Stadens entreprenör, JVAB, är nu på plats och färdigställer projektet Stjernströms väg. Man gör klart arbeten med Stjernströms väg samt väg till parkområdet.

Från april 2019 gör Stockholms stad gatuarbeten längs Stjernströms väg. Arbetet utförs av JVAB och omfattar en ny gång- och cykelväg från Personnevägen och ner till rondellen vid Hägerstensvägen.

Det kommer också att göras en ny trappa och planteras växtlighet upp till parkområdet samt göras i ordning en sittplats nere vid rondellen.

Arbetet påverkar gångvägar i området. Trafikanter leds därför om genom skyltning på plats.

Läs mer om Stjernströms väg

Uppdaterad