dcsimg

Fokus Skärholmen-beslut i exploateringsnämnden

Tidig skiss som visar ett exempel på bottenvåning med lokaler för verksamheter och cykelrum i Mälaräng. Joliark

Igår fattade exploateringsnämnden beslut om två ärenden som rör Fokus Skärholmen; ett reviderat inriktningsbeslut för hela projektet samt ett genomförandebeslut för Mälaräng.

Ekonomin i Fokus Skärholmen

Ett reviderat inriktningsbeslut för Fokus Skärholmen fattades 25 april 2019 av exploateringsnämnden (positivt nettonuvärde 165 mkr). 

Exploateringskontoret fick tidigare ett uppdrag om att öka lönsamheten i projektet. Nu har fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter setts över i projektet, och utöver att minska utgifterna har andelen bostadsrätter ökat från 50% till 57%.

Tidigare fattade beslut:

  • Reviderat inriktningsbeslut november 2018 (negativt nettonuvärde -182 mkr)
  • Inriktningsbeslut september 2017 (positivt nettonuvärde 646 mkr)

Genomförandebeslut Mälaräng

Projektets syfte är att omvandla trafikplatsen i Bredäng, en del av Skärholmsvägen och Bredängsvägen, från transportleder till urbana gator kantade med stadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör för cirka 1100 lägenheter, två förskolor, en ny skola för årskurs F-9 med plats för 900 elever och tillkommande ytor för handel samt centrumändamål i bottenvåningar. Drivmedelsstationen i området flyttas och Slättens gårds park utvecklas.

Ett genomförandebeslut för projekt Mälaräng fattades av exploateringsnämnden i november 2018, men grundade sig då på att andelen bostadsrätter och hyresrätter totalt sett inom projektet var lika. Efter att lönsamhetskalkylerna sågs över i samband med det reviderade inriktningsbeslutet har förutsättningarna för Mälaräng ändras, och därför fattades genomförandebeslutet för Mälaräng igen.

Mer om projektet Mälaräng

Alla handlingar och beslut

I Insyn hittar du datum för exploateringsnämndens möten, handlingar och beslut.

Insyn

Uppdaterad