dcsimg

Markundersökning utförs i S:t Göransparken 13-17 maj

Under vecka 20 (13-17 maj) genomför Geosigma markundersökningar i S:t Göransparken på Kungsholmen mellan hundrastgården och förskolegården. Parken skall rustas upp och markundersökningen är en del av detta arbete

Jordprover kommer att tas ur maskingrävda provgropar. Därefter kommer groparna fyllas igen och gräsmattan återställas. Arbetet kommer utföras under en arbetsdag och under kontorstid för att minimera eventuella störningar för er som bor och/eller vistas inom området. Arbetet utförs av Geosigma på uppdrag av Stockholms stad.

Läs om upprustningen av S:t Göransparken

Uppdaterad