Programsamrådet för Alvik östra avslutat

Visionsbild där ett före detta laboratorium i en tegelbyggnad byggts ut till en förskola. Mittemot ett vitt hus med Kiosk. Träd och gata med gatusten emellan. Människor som rör sig på gatan.
Visionsbild från programhandlingen för Alvik Östra. Södra Alviksterrassen med Gustavslundsvägen och en ny förskola i den tillbyggda laboratoriebyggnaden. Bild: Sweco.

Nu är programsamrådet för Alvik östra avslutat. Tack för era synpunkter. Under programsamrådet kom cirka 280 yttranden in och 350 personer besökte öppet hus. Alla synpunkter sammanställs nu i en programsamrådsredogörelse.

Programsamrådet för Alvik östra ägde rum 6 februari – 3 april 2019. Alvik östra omfattar Alviks strand, Tranebergs strand, delar av Traneberg, Alviks torg och Salkhallen.

I samband med samrådet genomfördes aktiviteter som till exempel:

 • Informationsutskick till cirka 7000 hushåll och företag i området och dess närhet.

 • Samrådsmöte i form av öppet hus i Alviks Kulturhus den 7 mars 2019.

  Det material som fanns tillgängligt var bland annat stadens översiktsplan, programhandling med tillhörande utredningar, informationsutskick, affischer, filmer, fysisk modell samt en digital 3D-modell över området.

  Cirka 350 besökare passade på att besöka öppet hus för att få veta mer.

 • Annonser i Bromma tidning, Mitt i Bromma och Bromma Stadsdelsförvaltnings annonser.

  Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, SVT, Mitt i Bromma och Bromma tidning med flera hade alla reportage och inslag om förslaget för Alvik östra.

 • Material om projektet ställdes ut på Alviks bibliotek, stadsdelsförvaltningens utställningsyta, Bromma medborgarkontor, i Tekniska nämndhuset samt på stadsbyggnadskontorets webbsida.

  Materialet bestod i affischer och programhandling med tillhörande utredningar.

 • Visionsfilm - I arbetet med programförslaget arbetade Stockholms stad fram en digital 3D-modell. Utifrån modellen gjordes en film med text och ljud som beskriver programförslaget. Filmen publicerades på projektets webbsida och på YouTube.

Synpunkter sammanställs

Under programsamrådet kom cirka 280 stycken skriftliga yttranden in. Siffran kan komma att öka vartefter vi räknar ihop alla inkomna yttranden. Tack för era synpunkter. Synpunkterna sammanställs nu i en programsamrådsredogörelse.

Samrådsredogörelsen redovisas för stadsbyggnadsnämnden under hösten 2019. Stadsbyggnadsnämnden beslutar då om projektets fortsatta inriktning.

Läs mer om programmet

Uppdaterad