Så här kan Blomsterdalen rustas upp och förbättras

I dag visar vi upp ett förslag på hur Blomsterdalen i Årstadal kan förbättras och bli mer tålig för slitage. Ta del av förslaget på Stockholm växer eller på plats i parken i dag 9 april klockan 15.30–18.30. Välkommen!

Ursprungliga utformningen behålls

Parken Blomsterdalen är sliten och i behov av att rustas upp. I höstas samlade vi in synpunkter från parkens besökare om vad ni tycker är bra och vad som kan bli bättre. Närmare 150 personer svarade på vår webbenkät. I förslaget som nu tagits fram behåller vi parkens ursprungliga utformning och gör förbättringar som bland annat gör parken mer tålig för slitage.

Flera förbättringsåtgärder

Förutsättningarna för växterna i parken kommer bland annat att förbättras samtidigt som den redan blomsterrika parken får fler blommande buskar och träd med en större variation över året. Slänterna i parken förstärks för att klara slitage och motverka erosion. Förbättringsåtgärder görs också för att förhindra att vatten blir stående i parkens lågpunkter.

Nytt solskydd över sandlådan

Parkens lekutrustning rustas upp och fallskyddsunderlagen byts ut. Under soliga dagar blir det lätt varmt i parken och därför sätts ett solskydd upp över lekplatsens sandlåda.

Ta del av förslaget

Förslaget finns att ta del av på parkens projektsida på Stockholm växer. På denna sida finns också information om hur du kan lämna synpunkter på förslaget till och med den 14 april 2019. Målet är att ett programförslag ska vara klart 2019. Upprustningen beräknas att ske tidigast 2020-2021.

Illustration: AJ Landskap

Läs mer

Blomsterdalen förbättras och rustas upp

Uppdaterad