dcsimg

Sätraskogens naturreservat vårdas

I Sätraskogens naturreservat har Trafikverket och Stockholms stad förbättrat natur- och kulturmiljöerna på grund av E4 Förbifart Stockholm. Till exempel har vi satt upp mulmholkar, aspstockar och duvhöksbon samt anlagt ridstigar och gångvägar.

Se filmen

E4 Förbifart Stockholm berör flera natur- och kulturreservat. Trafikverket gör ett antal åtgärder för att kompensera och förbättra natur- och kulturmiljöerna i de områden som påverkas under byggtiden. I Sätraskogens naturreservat har Trafikverket tillsammans med Stockholms stad utfört flera naturvårdsåtgärder, så kallade kompensationsåtgärder för att kompensera och förbättra natur- och kulturmiljöerna.

Det här har gjorts

  • Mulmholkar fyllda med sågspån och trämjöl har satts upp. Under lång tid ska de bli ett hem för djurliv. En mulmholk har samma syfte som en fågelholk men den är avsedd för insekter, fladdermöss tycker också om att övervintra i de ihåliga holkarna.
  • Aspstockar har placerats i naturreservatet som nu har börjat brytas ner och gynna biologisk mångfald.
  • Sly har röjts kring ekarna för att de ska må bättre.
  • Duvhöksbon har satts upp liksom staket runt fritidsbåthamnen. Ridstigar och gångvägar har anlagts för att främja friluftslivet.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket

Läs mer om Sätraskogens naturreservat på stockholm.se

Uppdaterad