dcsimg

Sprängningar vid Årstafältet

Under april och maj kommer det att sprängas berg längs en del av Årstafältets norra sida.

Måndag den 15 april börjar schaktningsarbeten längs Årstafältets norra sida vid Sandfjärdsgatan 82-92. Arbetena kommer att innebära både borrande och sprängningar i berget under marken inför kommande läggning av nya ledningar.

Arbetena beräknas pågå i cirka en månad och utförs mellan klockan 07 och 16 på vardagar.

Om ni har frågor om sprängningarna, hör av er till arstafaltet.expl@stockholm.se 

Läs mer om Årstafältet

Uppdaterad