Tyck till om bostäder och förskolor utmed Selmedalsvägen

Visionsbild över området.
Visionsbild över området. Bild: Jägnefält Milton

Nu kan du tycka till om nytt förslag på detaljplan i västra Axelsberg. Förslaget är på samråd den 23 april till 4 juni 2019.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär möjliggörande för uppförande av cirka 560 lägenheter inom och invid kvarteret Fader Bergström i Axelsberg. Utöver bostäder ingår en fristående förskola på tio avdelningar samt en förskola med fyra avdelningar i ett av bostadshusen.

Elva punkthus samt en friliggande förskola föreslås placeras norr om Selmedalsvägen och sju punkthus söder om vägen. 

När förslaget är på samråd har du möjlighet att tycka till.

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdagen den 7 maj, klockan 17.00-20.00 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen. Då har du möjlighet att prata med och ställa frågor till de som arbetar med förslaget

Kan du inte komma på mötet?

IBygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget visas också här under samrådsperioden 23 april till 4 juni:

  • Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Axelsbergs servicehus, Entre: Axelsbergs torg 3
  • Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning,Telefonvägen 30

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget senast den 4 juni 2019.

Läs mer om Fader Bergström

Uppdaterad