dcsimg

Tyck till om nytt kraftvärmeverk i Lövsta

Illustration av det planerade Lövstaverket i Hässelby.
Det planerade Lövstaverket sett från Mälaren. Illustration: Liljewall arkitekter.

Nu kan du ge synpunkter på stadsbyggnadskontorets förslag om ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta.

På platsen för den avvecklade Lövstatippen i nordvästra Stockholm planeras för ett nytt kraftvärmeverk som ska ersätta Hässelby kraftvärmeverk. I Lövsta kan ett modernt kraftvärmeverk anläggas samtidigt som bostäder kan byggas på området där Hässelbyverket ligger.

Till och med den 10 juni kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Se illustrationer, läs mer om förslaget, samrådet och samrådsmötet på projektsidan.

Uppdaterad