dcsimg

Begränsad framkomlighet Södermalmstorg

Under maj månad är framkomligheten på östra sidan av Södermalmstorg begränsad, främst för cykeltrafiken. Detta för att byggområdet temporärt behövt ökats för att få plats med en kranbil som lyfter in nya balkar.

Under maj 2019 är ytan på Södermalmstorgs östra sida mycket begränsad och cykelbanan upphör en kort sträcka. Detta för att en mobilkran ska ställas ut precis intill torget. Mobilkranen och tornkranen som står nedanför kommer tillsammans att lyfta in stora och tunga balkar till det nya bjälklaget bakom den temporära tunnelbaneentrén. När dessa lyft är klara kommer gång- och cykelytorna att återställas.

Cyklister mot Gamla stan hänvisas till den västra sidan av bron. Cyklister från Katarinavägen hänvisas till vägen via Peter Myndes backe och Götgatan till bron, istället för vägen intill den nya t-baneentrén som tidigare.

Uppdaterad