dcsimg

Första rivningen i Slakthusområdet klar

Den första rivningen i Slakthusområdet är klar. Det var ett gammalt fryshus som revs..

Under våren genomfördes den första rivningen i Slakthusområdet. Det var ett stort fryshus som revs för att kunna påbörja den stora omvandlingen av Slakthusområdet från industriområde till en urban kvartersstad.

Se filmen

Rivningen av fryshuset (Kylrummet 1 i hus 44) påbörjades i december 2018 och blir helt klar i slutet av maj. Frysanläggningen stängdes av i december 2017 och isen var tinad till slutet av 2018.Under tiden tömdes lokalen på is och smältvatten.

I december 2018 påbörjades rivningen med inre asbestsanering och manuell demontering och sortering av elektronik och annat miljöfarligt material.

I byggnaden fanns en inbyggd nätstation som medfört att rivningen genomförts med extra stor försiktighet. Nätstationen ska stå kvar, och kommer utrustas med bland annat nytt tak. När alla schaktmassor är bortforslade ska marken jämnas ut på platsen där fryshuset stått. Marken kommer användas för byggnadsmaterial och etableringsytor under det fortsatta arbetet.

Nästa rivning planeras dra igång under våren 2020. Det är några byggnader som behöver rivas för utbyggnaden av tunnelbanan, och några byggnader i den södra delen av området för att iordningställa ytor för masshantering och logistik. De flesta rivningarna kommer genomföras från år 2020 till 2023.

Uppdaterad