Huvudbron – Från produktion till Slussen

Stor fabrikslokal
Automatiserad svetsning av panel med robotar

Efter år av planering börjar nu Slussens nya huvudbro att ta form. I denna artikel med frågor och svar får du veta mer om bron, från production till monteringen I Slussen.

Fakta om bron

  • Material: stål
  • 140 meter lång, 45 meter bred med en vikt på cirka 3700 ton
  • Stålkonstruktionen byggs färdig i sin helhet i Kina och transporteras till Stockholm sjövägen

Varför byggs bron i Kina?

Det fanns tre kvalificerade underleverantörer med i entreprenören Skanskas anbud. Två europeiska och en kinesisk. Den av de europeiska tillverkarna som hade ett fördelaktigt pris föll bort på grund av rekonstruktion/konkurs. Den andre hade ett avsevärt högre pris än den kinesiska tillverkaren inkluderat tillverkning och transport. Det som slutligen avgjorde var dock att den kinesiska tillverkaren kunde tillverka bron inom den tidsram och med den kvalitet som staden kräver..

Vem tillverkar bron?

Tillverkare är CRSBG (China Railway Shanhaiguan Bridge Group) och de är en av de största brotillverkarna i världen. De har en modern produktionsanläggning anpassad efter storleken på konstruktionen. De har bra referenser och har bevisat bra kvalitet på tidigare levererade stålkonstruktioner. De har dessutom några av de mest kvalificerade personer som utför jobbet.

Har hänsyn tagits till klimatpåverkan som transporten har?

Entreprenören Skanskas upphandling av bron till Slussen har styrts av ett antal utvärderingsparametrar, varav miljöpåverkan självklart är en.

Vilka krav har staden på Skanskas upphandlingar? (miljö, kvalitet med mera.)

Staden har vid upphandlingen krävt att anbudsgivarna lämnar förslag på tre leverantörer i en så kallad prekvalificering.

De krav som staden ställt beträffande miljö och arbetsmiljö avser arbetet på plats här vid Slussen. Tillverkaren(stålverkstaden) skall ha ett certifierat ledningssystem enligt SS-EN 1090-1.

Varför har man valt just denna konstruktion?

Både av konstruktiva och designmässiga skäl. Den arkitektoniska utformningen är viktig då man i publika ytor kommer nära konstruktionen.

Brons geometri, där höjden under är mycket begränsad vid Gamla stan och väldigt hög på Södermalmssidan, gör att det är svårt att utföra bron på något annat sätt.

Varför stål och inte betong?

Dels på grund av spännvidden samt att en betongbro blir betydligt tyngre och kräver fler pålar i grundläggningen. Dels hade det även varit svårt att få till den fria höjden och de öppna ytorna under bron om den byggts som en betongbro.

Även tidsmässigt och ekonomiskt är det fördelaktigare att bygga en stålbro på annan ort och lansera in den under en begränsad tid. På detta sätt kan angränsande ytor och stöd färdigställas utan att ta hänsyn till produktionen av en betongbro.

Vilken roll spelar brons utseende för val av konstruktion?

Utseendet är påverkat av brons funktion, vi bygger ett Slussen för alla där trafik, cyklister och gående ska kunna rör sig obehindrat från Gamla stan till Södermalm samtidigt som det skall vara en allmän plats runt och under bron.

Varför kan man inte sätta ihop bron i Sverige eller Europa?

Eftersom den utrustning och hall för montage som krävs för att hantera så stora sektioner finns i Kina och saknas i Sverige.

Hur transporteras den hit? Hur går det till?

Transporten till Stockholm sker med ett Semi-submersible ship. Väl i Stockholm sänks fartygets däck ned ett antal meter under vattenytan. Bron som då redan är placerad på pontoner flyts ut ovanför fartyget. Sedan kommer bogserbåtar att förflytta bron intill Stadsgårdsleden.

Hur förvaras bron under mellanlagringen i Stockholm?

Efter lossning används bogserbåtar för att flytta bron till kaj i närheten av arbetsområdet där den förtöjs innan det är dags för lansering.

Hur ska den lyftas på plats?

Bron kommer att flyta in på pontoner in i avbördningskanalerna, därefter fylls pontonerna med vatten och bron sänks ned på sina stöd.

Hur ser tidplanen ut?

  • Tillverkning påbörjades under mars 2018
  • Bron kommer vara klar för leverans i september 2019
  • Transportskeppet på plats i Stockholm februari 2020
  • Bron lanseras på plats under våren 2020
  • Driftsättning av bron sker under slutet av 2020

Kommer man att kunna följa när bron lyfts på plats?

Ja, det kommer att vara synligt både från Stadsgården/ Katarina hissen och i viss mån från Gamla stan.

Hur lång livslängd beräknas den ha?

120 år

Hur går själva arbetet med att tillverka konstruera bron till?

Här kan du se hur tillverkningsprocessen av huvudbron går till

Uppdaterad