dcsimg

Sista markanvisningen klar för etapp 1 i Slakthusområdet

Det sista kvarteret i första etappen av Slakthusområdet har blivit markanvisad till byggaktören Åke Sundvall. Resterande kvarter markanvisades under 2017 och 2018.

Åke Sundvall har fått markanvisning av staden för att bygga ca 100 lägenheter inkl. stadsradhus i form av bostadsrätter. Mot gatan Diagonalen och Hallmästarvägen föreslås flerbostadshus i sju våningar. Mot Livdjursgatan förlängning och Boskapsvägen föreslås stadsradhus.

Tilldelningen utgick från parametrarna Gestaltning, Bostadsgårdar på tak, Gröna tak och väggar samt Mobilitet.

Kvartersförteckning med byggaktörer som fått markanvisning. Förskolor planeras i kvarter 3, 6 och 9. Grå byggnader är befintliga byggnader som ska rivas.

Uppdaterad