dcsimg

Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning 2018 är här

Ta del av ny och spännande information om resultat, arbetssätt och innovationsprojekt i Norra Djurgårdsstaden. Redovisningen kompletteras med en fördjupning, där den som vill veta mera kan ta del av resultaten som ligger till grund för nyckeltalen.

I korthet:

  • Av det som hittills byggts är 55 % hyresrätter, varav 10 % är studentlägenheter.
  • 16 700 m² gröna tak har färdigställts, en yta motsvarande två fotbollsplaner.
  • Den uppmätta energianvändningen i den första etappen med skarpa krav, Norra 2, är 15 % lägre än Boverkets då gällande byggregler, BBR. I den etappen produceras också 240 MWh solenergi, vilket motsvarar hushållsenergi för 100 hushåll under ett år.

Läs hållbarhetsredovisningen och mer om Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete

Uppdaterad