dcsimg

Nu börjar nya Slussen ta form

Byggarbetsplats under Katarinavägen. Foto: Lennart Johansson
Byggarbetsplats under Katarinavägen. Foto: Lennart Johansson

Snart ska den stora gropen vid Katarinavägen vara borta. Om allt går enligt planerna ska stora delar av ytan vara överbyggd om sex månader. De tre våningsplanen med gångar och affärsutrymmen under Katarinavägen planeras vara färdiggjutna om ett och ett halvt år.

Uppbyggnaden av nya Slussen har tagit fart den sista tiden. Tydliga tecken syns i schaktet vid Katarinavägen. Likt tidiga vårtecken reser sig de nya betongfundamenten som ska bilda det underjordiska kvarter som binder samman bussterminalen i Katarinaberget med Saltsjöbanan, tunnelbanan och torgytorna.

Byggprojektledare Lars Ericsson gläds åt att de nu inte bara handlar om att riva.

– Det känns ju förstås kul att äntligen få bygga istället för att riva och att man nu verkligen kan se att nya Slussen börjar byggas upp. Förhoppningsvis kan vi plocka bort gångbroarna inom ett och ett halvt år och folk kan gå på bjälklaget istället.

I det 15 meter djupa schaktet arbetar cirka 150 byggarbetare med att armera och gjuta golv, väggar och pelare. Stora mängder armeringsjärn går åt till konstruktionen eftersom den räknas som en brokonstruktion då trafiken ska passera ovanpå.

Nya konstruktioner

Mellan de olika pelarna ska det bli affärslokaler och i mitten av schaktet kommer ett atrium att ligga som är öppet mellan de olika våningsplanen. Här gjuts just nu stora fyrkantiga utrymmen som ska bland annat ska bli fettavskiljare för restauranger.

Längst mot Katarinaberget har de första delarna av ett hisschakt och en rulltrappskonstruktion redan gjutits. Längre norrut, närmare Ryssgården vid tunnelbaneentréerna, växer nya väggar och våningsplan fram snabbt.

– Tidsschemat är tajt då de arkeologiska utgrävningarna har tagit mycket tid. Vi kör långa dagar med mycket folk så det är trångt på byggarbetsplatsen. Det är egentligen det som är det svåraste, att det är så otroligt trångt och rätt tufft att få ihop det logistiskt.

Arbete i schaktet vid Katarinavägen hänger också ihop med tiden när den nya bron ska var på plats och kopplas ihop med Katarinavägen och Hornsgatans förlängning.

– Det är sagt att vi ska ha huvudbron in drift i augusti 2020. Planen är att den ska komma hit i november i år från Kina och då ligga utmed kajen ett tag för att sedan lyftas på plats i februari eller mars någon gång.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad