dcsimg

Ny gång- och cykelbana samt fjärrvärmeledning öster om Björnbodaskolan

Öster om Björnbodaskolan i Kälvesta finns ett smalt grönområde. Här kommer en nytt belyst gång- och cykelstråk att anläggas som förbinder befintliga gång- och cykelvägar i området. Arbetet med att anlägga gång- och cykelbanan utförs samtidigt som Stockholm Exergi lägger en fjärrvärmeledning på platsen.

Stockholm Exergi ska med start under juni 2019 förlägga en ny fjärrvärmeledning i området för den planerade gång- och cykelvägen. Det finns samordningsvinster i att staden bygger gång-och cykelvägen samtidigt som fjärrvärmeledningen anläggs, både ekonomiskt och genomförandemässigt.

Uppdaterad