dcsimg

Samråd om detaljplan för fastighet vid Nytorget, Södermalm

Fastigheten Bonden Mindre 14, sedd från Nytorget.
Fastigheten Bonden Mindre 14, sedd från Nytorget.

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Bonden mindre 14 på Södermalm. Planförslaget innebär att nuvarande verksamhet med bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och centrumverksamhet kan fortsätta bedrivas.

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan inom fastigheten Bonden Mindre 14 vid Nytorget på Södermalm.

Planförslaget innebär att nuvarande verksamhet inom fastigheten med bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och centrumverksamhet kan fortsätta bedrivas.

Den nuvarande detaljplanen tillåter endast bostäder utöver lokaler i bottenvåning. Det nya planförslaget innebär att nuvarande verksamhet med bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och centrumverksamhet kan fortsätta bedrivas inom fastigheten.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 7 maj – 18 juni 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Mer om projektet

Uppdaterad