Saneringsstart och öppet hus i Vinterviken

Välkommen på öppet hus 10 juni, klockan 18-19

Det är snart dags att sanera förorenad jord och sediment i Vinterviken. Arbetet kommer innebära avspärrningar i området och framkomligheten kan under perioder vara begränsad. Inför starten ordnas ett öppet hus på plats.

En entreprenör är upphandlad och de startar sitt arbete under sommaren 2019. Stockholms stad har fått bidrag för att utföra saneringen från Naturvårdsverket.

Kom och prata med oss!
Inför saneringsstarten bjuder vi in till öppet hus där du som är intresserad kan ställa frågor till oss som arbetar med projektet.

Välkommen den 10 juni, klockan 18-19 i Vinterviken. 
Vi kommer att vara på gräsytan mellan viken och Wintervikens restaurang och café.

Har du frågor om öppet hus?
Kontakta Anna Ingels, kommunikatör
anna.ingels@stockholm.se
08-508 876 41

Läs mer om Vinterviken

Uppdaterad