Trafikomläggning och Söderbergs trappor stängs

Söderbergs trappor stängs permanent 3 juni 2019. Foto: Vilhelm Lindevall
Söderbergs trappor stängs permanent 3 juni 2019. Foto: Vilhelm Lindevall

Den 3 juni 2019 kommer en trafikomläggning att utföras på Stadsgårdsleden. Detta kommer innebära att buss- och biltrafiken får dela körfält en kort sträcka samt att Söderbergs trappor stängs.

Arbetet med att bygga infartstunneln till Slussens nya bussterminal kommer inom kort att starta. För att bereda utrymme för dessa arbeten kommer en del av körbanan på Stadsgårdsleden att tas i anspråk. Detta innebär att buss- och biltrafiken kommer att dela körfält en sträcka om cirka 100 meter.  

På Stadsgårdsleden blir det delat körfält i cirka 100 meter

Söderbergs trappor, som förbinder Katarinavägen och Stadsgårdsleden, kommer i samband med detta att stängas. Det är precis nedanför trapporna som infarten för bussarna kommer att finnas, vilket omöjliggör att ha trapporna öppna. De som ska till Birkaterminalen, Fotografiska eller Viking Line hänvisas till vägen via dagens bussterminal, alternativt Londonviadukten.


Infartstunneln till bussterminalen som krockar med Söderbergs trappor

Lokattens trappor som varit avstängda i många decennier kommer att öppna igen 2023. De kommer då att förbättra åtkomsten mellan Katarinavägen och Stadsgården. Dessa kan inte öppna innan bussterminalen i Katarinaberget är färdigbyggd och i drift.

Uppdaterad