Tre tallar fälls vid korsningen Furusundsgatan och Värtavägen

Under vecka 23 fälls de tre tallarna i korsningen Furusundsgatan och Värtavägen, på Gärdet. Träden fälls för att ge plats åt en tillfällig pump- och elnätsstation och kommer att ersättas av nya träd i ett senare skede. Trädfällningen utförs av JVAB på uppdrag av Stockholms stad.

I korsningen Furusundsgatan och Värtavägen ska Aros bostad bygga bostadshus med cirka 110 lägenheter. Inom planområdet står idag en pump- och elnätsstation som måste rivas innan byggnationen kan starta. Ett nytt stationshus kommer att byggas i anslutning till de nya bostadshusen och planeras kunna sättas i bruk i samband med Aros bostad har färdigställt bostadshusen.

Pump- och elnätsstation försörjer hela området med el och vatten. Under produktionstiden krävs därför en provisorisk pumpstation och elnätsstationer. Ett provisoriskt stationshus kommer placeras utanför planområdet, närmare korsningen.

De tre tallarna som står i korsningen kommer behöva fällas för att ge plats åt det provisoriska stationshuset. Träden kommer att ersättas av nya tallar efter att bostäderna och det nya stationshuset är färdigställt.

Rosa markering: Här ska Aros bygga nya bostäder.
Lila markering: Här placeras det provisoriska stationshuset. 

Läs mer om Ordonnansen

Uppdaterad