dcsimg

Fridlysta salamandrar flyttas inför arbeten i Loudden

I Louddens oljehamn finns en damm med en stor population av större och mindre vattensalamander. Eftersom djuren är fridlysta är det extra viktigt att deras livsmiljö inte försvinner. Därför måste djuren flyttas medan markrening och utveckling av ny stadsmiljö pågår. Sedan är förhoppningen att de ska kunna flytta tillbaka till sin damm.

– De här salamandrarna har troligtvis bott här sedan innan containerhamnen byggdes för hundra år sedan. Hamnarbetarna har fyllt på dammen när den torkat ut och salamandrarna har frodats, berättar Anna Koffman på Calluna som arbetar med flytten av vattensalamandrarna.

Hittills har mer än 1000 stycken fångats och flyttats till en ny damm vid Kaknästornet. Dammen inhägnas eftersom salamandrarna annars kommer att försöka ta sig tillbaka till sin gamla damm.

– Salamandrarna fångas försiktigt in. Buken fotograferas och kan användas för att identifiera individuella salamandrar. De vägs och mäts för att vi ska kunna följa upp hur de trivs i den nya miljön, säger Anna Koffman.

Ekologerna som arbetar med salamandrarna för dagbok över arbetet och där finns mycket mer att läsa om projektet och många fina bilder. 

Hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden utgår från fem strategier. En av dessa är "låt naturen göra jobbet", som säkerställer att grönska och vatten används som aktiva komponenter i utformning och drift av staden. Den gröna och blå infrastrukturen skapar bland annat ett rikare växt- och djurliv. 

Se film som visar flytten av vattensalamander från Loudden

Uppdaterad