Granskning av hyresrätter vid kv Filmen

Fotomontage av vy från väst. Illustration: Tyréns
Fotomontage av vy från väst. Illustration: Tyréns

I Bandhagens, intill kvarteret Filmen, föreslås 35 hyresrätter i ett Stockholmshus. Nu är förslaget på granskning och du kan lämna synpunkter fram till och med den 14 augusti 2019.

Förslaget innehåller ett Stockholmshus med 35 lägenheter. Ett långsmalt hus i fyra våningar med sammanlagt tre trapphus. Granskning för detaljplanen pågår från den 19 juni till den 14 augusti 2019.

Innan en detaljplan beslutas och antas har du möjlighet att kontrollera hur synpunkterna från samrådet tagits tillvara, och hur detaljplanen påverkats. Du som lämnade synpunkter under samrådstiden, har nu möjlighet att lämna synpunkter på nytt under granskningen.

Synpunkter på förslaget?

Ta del av förslaget och lämna synpunkter skriftligt före 14 augusti 2019. Ange förslagets diarienummer 2016-02898

Adress: Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314104 20 Stockholm

alternativt via e-post:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Här visas förslaget

Planförslaget visas i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. (Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen.)

Vill du ta del av förslaget digitalt hittar du det här stockholm.se/detaljplaner

Läs mer om projektet

Uppdaterad