dcsimg

Granskning av Måsholmen

Visionsbild på nya sittplatser på byggnadens östra sida, mot Ekholmsvägen. Bild Söderberg Söderberg.

På Bredholmstorget intill Skärholmens centrum planeras ett 21 våningar högt hus som rymmer 100 bostäder, arbetsplatser (Stockholmshems nya huvudkontor) och kulturverksamhet. Nu är förslaget på granskning och du kan lämna synpunkter fram till och med den 3 juli 2019.

Nytt kontor, bostäder och kulturverksamhet vid Skärholmens gymnasium på granskning.

Officiell benämning: Del av kv. Måsholmen 21
Diarienummer: dp 2017-09751
Granskning: 5 juni till 3 juli 2019
Stadsdelar: Skärholmen

En fysisk modell av förslaget finns att titta på i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Välkommen!

Måsholmen

En ny byggnad som innehåller 100 bostäder, kontor, lokaler för kultur och centrumsändamål samt plats för en elnätstation planeras. 

Förslaget innebär ett 21 våningar högt hus, som består av en trevånings sockelbyggnad i souterräng med kontor - och kulturverksamhet, ovanför vilken en smalare 18 våningar hög byggnadsdel med bostäder reser sig.

Synpunkter på förslaget?

Ta del av förslaget och lämna synpunkter skriftligt före 3 juli 2019. Ange förslagets diarienummer dp 2017-09751

Adress: Stockholms stadsbyggnadsnämnd Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

alternativt via e-post:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Här visas förslaget

Planförslaget visas i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
(Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen.)

Vill du ta del av förslaget digitalt hittar du det här stockholm.se/detaljplaner 

Granskningsförslag Måsholmen

 

Vad är nytt?

  • Vind/bullerutredningen har uppdaterats med nytt vind PM
  • Flyghinder har analyserats (inga berörda flygplatser har nu erinringar på planen)
  • Nytt parkerings PM
  • Industribuller har utretts
  • Solstudien har utvidgats
  • Elnätsstation har placerats i marken och kommer ha cykelparkering (inkl. laddstation för elcykel) ovanpå.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Mer om Måsholmen

Uppdaterad