Kom och ta del av Järvas byggprojekt under Järvaveckan

Järvabadet
Järvabadet är ett av många projekt som pågår i Järva. Foto: AB Frijo

Ta chansen att lära dig mer om planerade och pågående byggprojekt i Järva den 14 till 16 juni under Järvaveckan. I stadens tält ”Stockholm växer” kan du få information om över 30 olika projekt. I tältet medverkar exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och kyrkogårdsförvaltningen.

Mycket är på gång i Järva. I Rinkeby är de första etapperna av området Rinkebyterrassen inflyttningsklara. Arbetet med det nya utomhusbadet på Järvafältet har nu kommit mer än halvvägs och beräknas vara färdigställt våren 2020.

I Husby pågår bland annat planering för flera nya bostäder i Husby centrum och en upprustning av torg och utemiljöer. I Kista planeras för cirka 6000 bostäder Kista som ska bidra till att Kista blir mer levande dygnet runt. Dessutom planeras för flera nya förskolor, skolor, idrottsanläggningar, parker och mötesplatser.

Träffa stadsplanerare i stadens tält ”Stockholm växer” – placering H02 på området. I tältet finns också ett 3D-bord där du kan se en del av projekten som tredimensionella modeller. Du kan även framföra hur du skulle vilja att möjligheterna för motion och idrott utvecklas i Järva. Tältet är öppet 14–16 juni mellan 14 och 21.

Under exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma seminarium kan du lära dig mer om hur staden arbetar med social hållbarhet och socialt värdeskapande i stadsutvecklingen. Allt detta beskrivs med konkreta exempel från bland annat Husby och Skärholmen. Seminariet: ”Hur skapar vi möjligheternas Stockholm” äger rum söndag den 16 juni klockan 16–17. Kom i tid då antalet platser är begränsade.

Mer information om stadens byggprojekt: växer.stockholm

Mer om Järvaveckan: järvaveckan.se

Uppdaterad