dcsimg

Ledningsarbete vid Rörviksbacken

Det rosamarkerade området är avstängt under tiden arbetet pågår.
Det rosamarkerade området är avstängt under tiden arbetet pågår.

I början av juni inleds ledningsarbete inför kommande bostadsbygge vid Rörviksbacken. Arbetet planeras vara klart under våren 2020, fram till dess är tvärbanepassagen vid Rörviksbacken stängd.

Nu startar ledningsarbetet inför kommande bostadsbygge vid Rörviksbacken. Det kommer att innebära schaktningsarbete, sprängningar, läggning av ledningar och uppbyggnad av gator. 

Under tiden arbetet pågår är tvärbanepassagen vid Rörviksbacken avstängd, gång och cykelbanan är avstängd från Bråviksvägen till Sandfjärdsgatan. I stället hänvisas till passagen vid Valla torg.

Arbetet pågår i första hand på vardagar mellan klockan 07 och 16, vissa undantag fram till klockan 19 kan förekomma vid behov. Sprängningarna planeras inledas under juni och vara klara under hösten 2019. Arbetet beräknas vara helt klart under våren 2020.

Kontakt

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om projekt Årstastråket

Uppdaterad