dcsimg

Markprovtagning i Husby centrum

Planerad bostadsbebyggelse längs Oslogatan kopplat till bakomliggande parkeringsdäck. Fotomontage: Link Arkitektur
Planerad bostadsbebyggelse längs Oslogatan kopplat till bakomliggande parkeringsdäck. Fotomontage: Link Arkitektur

Stockholms stads exploateringskontor genomför under veckorna 26 och 27 borrprovtagningar i Husby. Arbetet pågår dagtid mellan klockan 7 och 17. Syftet med provtagningarna är att undersöka markens egenskaper inför kommande arbete med nya gångbanor.

Provtagningarna sker längs Bergengatan, Oslogatan och Trondheimsgatan. Underökningarna görs med borrbandvagn av företaget WSP Fält för att ta reda på hur marken ser under ytan, om det till exempel är berg eller lera. Arbete görs inom arbetet för detaljplanen för Oslo 1. Buller kan förekomma. Trafiken kommer inte att stängas av i området.

Ansvarig kontakt:

Lilly Lwam Abraham, lilly.lwam.abraham@stockholm.se, 08-508265 18

Här kan du läsa mer om byggplanerna för området:

120 lägenheter i Husby, kvarteret Oslo 1

Nya bostäder och lokaler för handel i Husby centrum

Uppdaterad