Markundersökningar i Hammarbyskogen

Rosa markering visar området där markundersökningar utförs.

Under vecka 24-26 utförs geotekniska undersökningar i Hammarbyskogen. Undersökningarna består av enklare provborrningar i marken på ett flertal utvalda punkter. Arbetet utförs av ELU på uppdrag av Stockholms stad.

De geotekniska undersökningarna är en del i utredningsarbetet för detaljplaneprojektet Hammarbyskogen. Här utreder staden förutsättningarna för att bygga cirka 400 bostäder, en grundskola, en förskola, ett parkeringsgarage samt en flytt av Hammarbyhöjdens idrottsplats.

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. De geotekniska undersökningarna som nu utförs ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Provborrningar kommer att göras på flera platser inom planområdet: i Hammarbyskogen, vid Hammarbyhöjdens idrottsplats och vid förskolan Sjöfararen. Rosa markering på bilden visar området där markundersökningar görs. 

Ett förslag till detaljplan planeras att gå ut på samråd under kvartal 4, 2019.

Läs mer om projektet

Uppdaterad