dcsimg

Markundersökningar vid Gamla Tyresövägen

Planområde markerat med rosa

Under sommaren genomförs geotekniska undersökningar, provtagningar i marken, vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck. Arbetet görs av Structor Geoteknik AB inom ramen för projektet Gamla Tyresövägen.

Proverna tas med en borrbandvagn, en maskin som borrar i marken och tar upp prover för att man ska kunna undersöka jorden. Provtagningar kommer att göras på flera platser inom det föreslagna detaljplaneområdet. Structor kommer också att installera tre stycken grundvattenrör. I området utreder staden förutsättningarna för ca 500 lägenheter, en förskola samt verksamhetslokaler.

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. De geotekniska undersökningarna som nu utförs ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Läs mer om projektet

Uppdaterad