dcsimg

Parkpremiär i höst

I höst invigs första delen av Norra Stationsparken. Krolliljor, skategrop och skugga, parken kommer bjuda på många funktioner och vackra miljöer.

De gröna platserna är efterlängtade i Hagastaden och i höst invigs den första delen av Norra Stationsparken. Den går från Norra Stationsgatan upp mot Hagaesplanaden, parallellt med Hälsingegatan. Parken är cirka 90 meter lång och 22 meter bred.

Parken kommer vara utformad med flera små ”rum”. Nederst mot Norra Stationsgatan blir ett område med studsmattor, sedan kommen en “skategrop”, längre upp en “karusell”, (en stor roterande platta att sitta eller ligga på) och högst upp en liten scen för spontana framträdanden eller bara en plats att samlas på. Parken blir inhägnad av ett konstfullt orange böljande staket.

Här blir också plats för grönska, ett trettiotal träd och mängder av buskar av olika sorter planteras, samt bambu- och klätterväxter. Även blommor som kejsarkronor, krolliljor och löjtnantshjärta kommer vi få njuta av i parken.

Några exempel på träd som planteras är japansk magnolia, silverlönn och prydnadskörsbär. De större träden planteras nästa år men övriga planteringar ska komma på plats i höst.

Växtligheten är inte bara vacker att se på, utan bidrar med flera andra värden för oss parkbesökare, s k ekosystemtjänster. Exempel på det är att träden och buskarna hjälper oss att få en rumslig uppfattning av platsen. Utformningen och valet av träd och annan växtlighet ger oss också skugga, vindskydd, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering och biologisk mångfald.

Parken växer fram

Uppdaterad