dcsimg

Samråd för bostäder utmed Störtloppsvägen

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för bostäder utmed Störtloppsvägen på fastigheten Skridskon 1 i Västertorp. Planförslaget innebär att två nya huskroppar i fyra våningar byggs för att skapa cirka 50 nya bostäder. Samrådet pågår till den 6 augusti 2019.

Planen innebär att cirka 50 nya bostäder byggs i två lamellhus, ett längre och ett kortare, byggs utefter Störtloppsvägen. Husen är fyra våningar höga mot Störtloppsvägen, lika många våningar som det befintliga huset på andra sidan gatan. Förslaget berör främst fastigheten Skridskon 1 i Västertorp. 

I bottenvåningen mot gatan planeras enkelsidiga ”radhuslägenheter” med egen ingång och uteplats med yta för plantering. Radhuslägenheterna möter upp och svarar mot grannfastighetens lokaler i bottenvåningen på andra sidan Störtloppsvägen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 4 juni – 6 augusti  2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdag 11 juni 2019 klockan kl.16.30 – 19 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Stadsbyggnadsprocessen

Stockholm växer. Det finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och att utöka servicen. Ett förslag om ett bygge tas fram, ofta av staden men även av byggbolag eller arkitekter. Under samrådsperioden får alla bidra med synpunkter på planerna. Inkomna synpunkter och idéer, olika regler, behov och så vidare, avgör var och hur staden ska bygga. 

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.  

Uppdaterad