Samråd för detaljplan vid kvarteret Fader Bergström avslutat

Visionsbild över området.
Visionsbild över området. Bild: Jägnefält Milton

En detaljplan för Fader Bergström i Axelsberg var på samråd 22 april till 4 juni. Tisdagen den 7 maj bjöd staden in till öppet hus om planförslaget. Cirka 45 personer tog chansen att studera förslaget och diskutera med representanter från stadens stadsbyggnadskontor respektive exploateringskontor.

Runt 130 skrivelser med synpunkter på detaljplaneförslag har lämnats in. Det flesta synpunkterna handlar om föreslagna byggnaders fotavtryck och höjder, naturvärden samt närhet till befintlig byggnation.

Projektgruppen på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret går under sommar och höst 2019 igenom alla synpunkter och gör en bedömning av vilka bearbetningar av detaljplanen som behövs samt vilka frågor som ska analyseras ytterligare.

Under kvartal 4 2019 planeras en samrådsredogörelse med förslag till fortsatt inriktning för planarbetet att redovisas för stadsbyggnadsnämnden. En bearbetad detaljplan kommer sen att ställas ut på granskning.

Läs mer om Fader Bergström

Uppdaterad