dcsimg

Upprustning av Heliosgången och Heliostorget

Heliostorget
Illustration över det planerade Heliostorget.

Från vecka 22 2019 pågår arbeten på Heliosgången och Heliostorget. Syftet med arbetena är en upprusning av cykelstråk, gångbanor, parklek och nyanläggning av Heliostorget. Arbetena beräknas pågå till slutet av oktober.

Arbetena utförs av Marbit Anläggning & Utemiljö AB på uppdrag av Stockholms stad. Etapp ett beräknas ta cirka fem månader och avslutas i oktober. Upprustning av resterande grönytor mellan parkväg och ny bebyggelse genomförs sommaren 2020.

Arbetena kan medföra ljudstörningar och därför planeras dessa så att minsta möjliga obehag ska uppstå för närboende. Störande arbeten kommer inte att utföras före klockan sju. Alla transporter till och från arbetsområdet sker via Virkesvägen-Heliosgatan. Heliosgången mellan Förskeppsgatan och Maltgatan kommer att vara avstängd fram till slutet av oktober. Gående och cyklister uppmanas att ta Hammarby Allé runt arbetsområdet. 

Vid frågor:

David Collin: 076 1484785

Rolf Lundqvist: 08 50826523

Exploateringskontoret, miljö och teknik

Uppdaterad