dcsimg

Samråd om att bygga ut gymnasieskola på Gärdet

Illustrationsbild. Vy från nordväst. Grå och bruna moderna byggnader med mycket fönster.
Figur 13. Vy från nordväst. Visar tillkommande bebyggelsen i nordväst. Källa: Rydberg & co.

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för Smedsbacken 35 på Gärdet. Förslaget gör det möjligt att bygga ut Hermods gymnasium. Du kan lämna dina synpunkter fram till 3 september 2019.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planen ska göra det möjligt att bygga till två nya byggnader med två respektive sex våningar för att utveckla den nuvarande gymnasieverksamheten på Hermods gymnasium på norra Gärdet.

Projektet kommer också att stärka den urbana karaktären i anslutning till Gärdets tunnelbanestation genom att tillbyggnaden närmast vänds mot tunnelbaneentrén med entré till gymnasieskolan och publika lokaler.

Användningen i planen breddas till skola, centrum och kontor. Kontorsbestämmelsen ger en flexibilitet för framtida användning, om gymnasieverksamheten upphör.

Planområde

Planområdet utgörs av hela fastigheten Smedsbacken 35, belägen på norra Gärdet. I öster gränsar fastigheten till Smedsbacken 36 inom vilken det finns två flerbostadshus. Denna fastighet ansluter i sin tur till Värtavägen. I nordväst gränsar den aktuella fastigheten till Smedsbacken 25, Handelsbankens kontorsbyggnader i åtta våningar.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 2 juli – 3 september 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdag den 27 augusti klockan 17.00 – 18.30 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Uppdaterad