dcsimg

"Kyrktomten" i Bredäng

"Kyrktomten" är triangelformad och kallas "triangeltomten" tills vidare.

Nu är marken i ordningsställd på platsen där det tidigare fanns planer på att bygga en rumänsk-ortodox kyrka i Bredäng. Stockholms stad ansvarar för platsen som kommer att utvecklas på sikt och planeras i samband med projektet Ålgrytevägen inom Fokus Skärholmen.

Städad och klar

Tidigare fanns planer på att bygga en rumänsk-ortodox kyrka vid vid Ålgrytevägen/Stora sällskapets väg i Bredäng, men tidigare i år tog Stockholms stad över ansvaret för platsen. Under sommaren togs stängsel, sprängsten och annat bort och nu är marken i ordningsställd. 

Vad händer nu?

För att kunna ta ett helhetsgrepp och säkerställa att platsen utvecklas på rätt sätt, kommer "triangeltomten" fortsättningsvis att ingå i projektet Ålgrytevägen, ett av Fokus Skärholmens sexton stadsbyggnadsprojekt.

Detta arbete kommer tidigast starta 2020 eftersom den idag luftburna kraftledningen som löper utmed Ålgrytevägen, ska grävas ned i marken (Ellevio). Tillfällig användning kan bli aktuell, men ingenting är klart i dagsläget.

Kraftledning

Ellevio ska bygga om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 kilometer. Arbetet planeras att påbörjas under hösten 2019 och kommer att pågå till och med 2022.

Ellevios elnätsprojekt Beckomberga-Bredäng 

Kontakt

Nina Morling

Enhetschef, exploateringskontoret

Uppdaterad