dcsimg

Ny förskola på Ekholmsvägen på granskning

Nybyggd förskola på Ekholmsvägen 133 i Skärholmen. Direkt söder om fastigheten ligger Perennparken. Illustration: HMXW Arkitekter

Mellan den 28 augusti och 25 september 2019 kan du lämna synpunkter på förslaget som rör den nya förskolan på Ekholmsvägen i Skärholmen. Den tidigare förskolan revs på grund av brandskador. Välkommen att tycka till!

Synpunkter på förslaget?

Ta del av förslaget och lämna synpunkter skriftligt före 25 september 2019. Ange förslagets diarienummer dp 2019-03026.

Adress: Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314 104 20 Stockholm

eller via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Här visas förslaget

Planförslaget visas på medborgarkontoret i Skärholmen, Bredholmsplan 2, samt vid stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. (Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen.)

Vill du ta del av förslaget digitalt hittar du det här stockholm.se/detaljplaner.

Läs mer

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad