Stort steg framåt för utvecklingen av Östberga

Den nya bebyggelsen kopplar ihop Östberga och Årstafältet. SWMS arkitektur.
Den nya bebyggelsen kopplar ihop Östberga och Årstafältet. SWMS arkitektur.

2 600 bostäder, stadsstråk och nya mötesplatser. Nu är programmet för stadsutvecklingsområde Östberga klubbat i stadsbyggnadsnämnden.

Nu har stadsbyggnadsnämnden godkänt programmet för stadsutvecklingsområde Östberga.

Programmet var ute på samråd under 2017 och sedan dess har staden sammanställt de synpunkter som kom in, analyserat vilka eventuella ändringar som behöver göras och gjort kompletterande utredningar. Det omarbetade programmet innehåller cirka 2 600 nya bostäder, stadsstråk, skola, förskolor, arbetsplatser, bad, bibliotek och mötesplatser. Tanken är att det ska bli mer liv och rörelse i Östberga, och att stadsdelen tydligare ska bli en del i staden genom att kopplas samman med angränsande områden som Årstafältet och Älvsjö.

Nu börjar arbetet med detaljplaner, totalt beräknas utbyggnaden av Östberga att pågå i cirka tio år. I Östberga planeras även för en ny tunnelbanehållplats som beräknas vara färdigställd 2035.

Här kan du läsa programmet i sin helhet.

Läs mer om Östberga

Uppdaterad