dcsimg

Samråd för bostäder längs Folkparksvägen i Solberga

Visionsbild, ny bebyggelse i korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen.

Längs Folkparksvägen i Solberga föreslås fyra bostadshus med sammanlagt ca 130 bostäder. Samrådet pågår 27 augusti - 24 september 2019. Under samrådsperioden är du välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget innebär en komplettering med cirka 130 bostäder på två platser längs Folkparksvägen, i Solberga. I korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen föreslås cirka 90 lägenheter i tre bostadshus.Två av husen placeras längs Folkparksvägen och ett längs Kristallvägen. En innergård med bevarad naturmark skapas i kvarterets södra del.

Cirka 500 meter söderut på Folkparksvägen, mittemot Citrusgårdens förskola, föreslås cirka 40 lägenheter i ett bostadshus. Huset placeras längs Folkparksvägen och får entréer mot gatan.

Samtliga lägenheter planeras bli hyresrätter och bostadshusen uppförs enligt Stockholmshusmodellen. Byggnaderna utförs som lamellhus, med släta sadeltak i fyra till fem våningar. Planen möjliggör även lokaler i bottenvåning för centrumändamål längs Folkparksvägen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Här visas förslaget under samrådsperioden 27 augusti till 24 september:

  • Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
  • Älvsjö stadsdelsförvaltning, Älvsjö Stationsgata 21, Älvsjö.

Välkommen på öppet hus 17 september

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdagen den 17 september. Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

Tid: 17.00-18.30
Plats: Parkleken Kristallen, Sulvägen 22, Hägersten

Läs mer om projektet

Uppdaterad