dcsimg

Samråd om 63 lägenheter i Hässelby villastad

Vy över byggnaden ifrån söder, ÅWL Arkitekter.
Vy över byggnaden ifrån söder, ÅWL Arkitekter.

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för Backtimjan i Hässelby Villastad. Förslaget gör det möjligt att bygga 63 lägenheter i ett flerbostadshus. Du kan lämna dina synpunkter fram till 8 oktober 2019.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget till detaljplan gör det möjligt att bygga 63 nya lägenheter i varierande storlekar i hörnet av Backtimjegränd och Rädisevägen i Hässelby villastad.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 27 augusti–8 oktober 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Hässelby villastads bibliotek på Lövkojsgränd 12, Hässelby.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdag den 12 september 2019 klockan 17.00–19.00, i Hässelby villastads bibliotek på Lövkojsgränd 12 i Hässelby.

Läs mer om projektet

Uppdaterad