dcsimg

Samråd om 63 lägenheter i Hässelby villastad

Vy över byggnaden ifrån söder, ÅWL Arkitekter.
Vy över byggnaden ifrån söder, ÅWL Arkitekter.

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för Backtimjan i Hässelby Villastad. Förslaget gör det möjligt att bygga 63 lägenheter i ett flerbostadshus. Du kan lämna dina synpunkter fram till 8 oktober 2019.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget till detaljplan gör det möjligt att bygga 63 nya lägenheter i varierande storlekar i hörnet av Backtimjegränd och Rädisevägen i Hässelby villastad.

Huset får fyra våningsplan och inredd vind med intilliggande markparkering. Förgårdsmark skapas längs både Backtimjegränd och Rädisvägen. Husets och förgårdsmarkens utformning och husets möte med gatan ska utredas vidare.

Planområde

Planområdet ligger mellan Backtimjegränd och Rädisvägen och är ca 0,3 ha stort. Det utgörs av fastigheten Backtimjan 1 och en del av Hässelby villastad 14:35 i stadsdelen Hässelby villastad. Platsen är idag inte bebyggd utan består av en svagt lutande gräsyta med träd och buskar.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 27 augusti – 8 oktober 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Hässelby villastads bibliotek på Lövkojsgränd 12, Hässelby.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdag den 12 september 2019 klockan 17.00 – 19.00, i i Hässelby villastads bibliotek på Lövkojsgränd 12 i Hässelby.

Läs mer om projektet

Uppdaterad